Met PFAS vervuilde grond : Reactie van de bevoegde Schepenen op de Gemeenteraad van 28/03/2024.

24 April 2024

Met PFAS vervuilde grond : Reactie van de bevoegde Schepenen op de Gemeenteraad van 28/03/2024.

Op 28 maart jl. werd door gemeenteraadslid Katrien Anteunis, die voor het kartel Groen & Vooruit  in de Gemeenteraad van Knokke-Heist zetelt, de volgende vraag van Groen naar voor gebracht :

“In de media lazen wij, dat de firma Ghelamco op de gronden van de aan te leggen Tweede Golf een enorme hoeveelheid vervuilde grond aangevoerd heeft.

Ik citeer VRT-Nieuws van 15 maart : 

….“Nu blijkt dat het Departement Omgeving verschillende processen-verbaal opgesteld heeft, omdat er een 'berg' grond van 325.000 kubieke meter op de site ligt waar het golfproject zou moeten komen. Tegelijk is PFAS teruggevonden in de grond. De woordvoerder van het Departement Omgeving liet weten : “"Op basis van die controles werden processen-verbaal opgemaakt voor het uitbaten van een onvergunde exploitatie en onvergunde stedenbouwkundige handelingen."

Vragen aan het College

  1. Wist het gemeentebestuur over de storting van deze 325 000 ton?  Die storting is er niet in één keer gekomen.  Als 1 tractor met aanhangwagen 10 ton kan vervoeren, moet dit vervoer al heel lang aan de gang zijn en dus een grote invloed gehad hebben op het vervoer in onze streek.
  2. Het gaat om vervuilde grond.  Wat is de impact van deze vervuilde grond op het milieu/de omgeving in onze gemeente? Als de grond niet gezuiverd wordt en verder blijft liggen op de terreinen van de Tweede Golf, blijft dat een gevaar voor ons drinkwater.  Welke houding neemt het College hierover in?
  3. Hoe kan deze vervuilde grond gezuiverd worden; waar, hoe en op wiens kosten?  Kan het College zo maar toelaten, dat een grote privé-investeerder de gezondheid van de inwoners, tweede verblijvers en toeristen in gevaar brengt? 
  4. Welke stappen zet het bestuur om deze zaak aan te pakken?

Vanuit het Schepencollege klonken de antwoorden als volgt : 

De College was op de hoogte, dat de aanvoer van gronden al lang bezig was/is.  Schepen Astrid Mestdagh liet weten, dat “de vergunning van 1 jaar voor het storten van de grond verstreken is”.

“De PFAS is in erg lage hoeveelheid aanwezig.  Het zou gaan om 10 000 ton aarde, vermengd met blusschuim,  aangevoerd na blussingswerken van de lokale brandweer (grote brand op industrieterrein ’t Walletje). De eigenaar van het gebied (Ghelamco) moet sowieso instaan voor het reinigen/saneren van de gronden”.

Overweging vanuit Groen : “Wat met de andere 315 000 ton???”

Schepen Antoine Geerinckx liet weten, dat “voor eind april alles gecontroleerd moet zijn”.

Vlaams minister Demir wil, dat de grond verwijderd wordt.  Heel het Golfproject wordt daardoor on hold gezet.

NvdR : Rond vervuilde PFAS-sites  mag je in een straal van 100 meter geen groenten telen, geen kippen kweken (eieren), geen compost gebruiken.  Binnen een straal van 500 meter : geen putwater als drinkwater of als sproeiwater voor je tuin.  Enkel goed om je auto te wassen.

Door de meerder schepenwissels op Milieu, gedurende deze legislatuur 

(nvdr : Schepen Kris Demeyere gaf het door aan Schepen Anne Vervarcke-Pattyn.  Daarna werd het doorgeschoven naar Schepen Mestdagh, om uiteindelijk onder de bevoegdheid van Schepen Antoine Geerinckx te komen). 

Schepen Geerinckx stelt vast, dat hij de “nodige informatie vanuit zijn diensten niet tijdig ontvangen heeft”. Mede daardoor het probleem.

Overweging vanuit Groen : Blijkbaar werd Natuur en Milieu door sommigen uit het College als een vrij onbelangrijk onderdeel van het beleid aanzien, enkel wat  pasmunt, dat je van de ene naar de andere kunt doorschuiven. Grote bouwprojecten genoten altijd meer bijval… bij sommige Schepenen.

De huidige Schepen van Milieu kreeg nu de erfenis van dit stiefmoederlijk beleid…   

I.f.v. de komende GR-verkiezingen van oktober stelt Groen voor, om in de volgende legislatuur Natuur en Milieu prominent in het beleid aanwezig te maken.  Het gaat om een essentieel onderdeel van de omgeving, waarin inwoners dagelijks gezond kunnen leven!