Kort nieuws uit de AGSO-Raad van Bestuur van 15 april jl.

29 April 2024

Kort nieuws uit de AGSO-Raad van Bestuur van 15 april jl.

Voorstel ivm ophaling Groenten-Fruit-Tuinafval vanaf 2026.

Bestuurder Luc Lierman (afgevaardigde voor het kartel Groen en Vooruit)  vroeg, of er bij de opmaak van het nieuwe systeem voor huisvuilophaling vanaf 2026  door het AGSO rekening gehouden kan worden met de woningen, die slechts over een klein tuintje beschikken. Vaak gaat het om rijwoningen. Een GFT-container, 2-wekelijks geledigd door de diensten,  is voor deze inwoners een dure aangelegenheid (290 euro per jaar = omgerekend +/- 25 euro per maand).  Het niet zoeken naar een alternatief door het AGSO verhoogt het risico op sluikstorten in de gemeente.

Tot enkele jaren geleden konden inwoners van rijwoningen met een klein tuintje zich behelpen met een papieren tuinafvalzak, die op regelmatige basis opgehaald werd.  De papieren tuinafvalzak werd verkocht  tegen democratische prijs. De vorige jaren werd klein GFT door veel mensen in de witte vuilniszak gedeponeerd, of het nu om een ruiker verslenste bloemen ging, of aardappel- en fruitschillen of een klein beetje grasmaaisel.

Bestuurder Lierman vraagt aan het AGSO om dit idee zeker te willen meenemen in het uitwerken van de nieuwe GFT-regeling. Niet iedereen beschikt over de mogelijkheid (auto)  om regelmatig naar het containerpark te gaan.  Per wijk een afvalcontainer plaatsen voor dit klein beetje GFT zou een oplossing zijn. Gelet op de mogelijke geurhinder is een regelmatige ophaling door de bevoegde diensten zeker noodzakelijk.