Debatavond voor de jongerenvoorzitters : geslaagd initiatief!

17 April 2024

Debatavond voor de jongerenvoorzitters : geslaagd initiatief!

Vrijdagavond 5 april hadden jongerenvoorzitters van 7 van de 9 Vlaamse partijen, die op 9 juni naar de (jonge) kiezer trekken, met stip aangeduid in hun agenda. Enkel PVDA en N-VA kwamen niet opdagen. Plaats van het gebeuren : de kerk van deelgemeente Westkapelle.

Het debat werd in goede banen geleid door (oud)-VRT-journalist en Oostendenaar Gui Polspoeldie zijn taak goed ter harte nam.

Het initiatief, georganiseerd door Bram Van Goethem (Open-Vld-jongeren), kende een vlot verloop.  De jongerenvoorzitter of afgevaardigden kruisten de degens rond de thema’s :

  • De kloof verkleinen tussen arm en rijk.
  • De klimaatcrisis aanpakken.
  • Multiculturalisme, migratie en identiteit.
  • Is België klaar voor een volgende staatshervorming?

Groen had Kee Verheyen afgevaardigd, een uitstekend debatster

Enkele van haar Groene standpunten :

De kloof verkleinen tussen arm en rijk

Dit vraagt een lastenverschuiving. Vervuilende bedrijven moet je meer belasten. Ook een vermogensbelasting voor de extreem rijken moet kunnen;

De klimaatcrisis aanpakken

Hiervoor moeten we duidelijk de economie stimuleren die de overstap maakt naar de niet-vervuiling. Dat vergt goede afspraken met de bedrijven en vooral een lange-termijn-denken (iets dat je momenteel enkel bij Groen vindt…).       

Multiculturalisme, migratie en identiteit

Rond deze thema's pookt extreem rechts de chaos op. Ze nemen als partij nooit nergens  de minste verantwoordelijkheid op. 

Mensenrechten moeten gerespecteerd blijven en zeker nooit afgekocht.

Verdere staatshervorming…?           

Groen wil zeker niet van een nieuwe staatshervorming een breekpunt maken bij de onderhandelingen zoals N-VA van plan is.

Toch zou het goed zijn als bepaalde domeinen terug op Belgisch niveau geregeld worden zoals bijvoorbeeld klimaat.De huidige staatshervorming, waarbij één gewest alles blokkeert, zorgt ervoor, dat ons land niet tot een sluitend klimaatstandpunt komt, waardoor niet tot actie overgegaan kan worden.

Andere domeinen zoals bijvoorbeeld onderwijs kunnen beter door de gewesten zelf geregeld worden.

Laten we na de verkiezingen zo snel mogelijk een regering vormen die aan de slag kan gaan om de concrete problemen zoals klimaatcrisis, armoede enz. op te lossen.

Daarnaast kunnen politici, weg van de media,  gesprekken starten voor een volgende staatshervorming, als daar na 9 juni een meerderheid voor te vinden is.

Besluit : een geslaagde avond!