Is er wel sprake van burgerparticipatie  in Knokke-Heist?

08 Mei 2021

Is er wel sprake van burgerparticipatie  in Knokke-Heist?

Burgerparticipatie is een hedendaags politiek instrument waar onze gemeente al een tijdje mee wenst te starten. Toch worden de meeste beslissingen zonder te luisteren naar de burgers genomen.

Er zijn de avonden van ZEG, Horizon 8300, Breinstorm en zo meer. Maar wat houden die in voor de burger? We krijgen de indruk op handig verpakte infosessies terecht te zijn gekomen.

Een jaar of wat voor de realisatie van de ‘meestal’ bouwprojecten krijgen we een ‘inspraakronde’, terwijl de plannen al lang vast liggen.

Bezwaren worden er door de gemeente pover beargumenteerd en vaak van tafel geveegd.  Zoals de opmerking rond de bouw van de Heldentoren, op tafel gelegd door de bewoners van appartementen op de Graaf d’ Ursellaan. De mensen die op de hoek met het Heldenplein wonen, maakten bezwaar tegen de te verwachten schaduwkegel. Volgens de gemeente zou schaduw er niet komen omwille van het vele glas waaruit de Heldentoren wordt opgetrokken.  We zullen zien wie er gelijk had.

Niet alleen stelt de inspraak van burgers in Knokke-Heist niet veel voor, bovendien communiceert het gemeentebestuur ook de genomen beslissingen niet op het juiste ogenblik naar de bewoners. Zéker niet op het ogenblik dat de eigenlijke beslissing valt…

Onlangs is beslist om de tramhalte Watertoren in Duinbergen af te schaffen en veel inwoners uit de buurt zijn er nog niet van op de hoogte.

Ook Kneistival en het vuurwerk in augustus worden met een kleine anonieme annonce afgevoerd.  

Transparant en op tijd verwittigen zou al een begin zijn om de inwoners meer kansen te geven zich te laten horen. Die inwoners zijn ten slotte diegenen die de gemeente doen draaien, voor zichzelf en voor de vele toeristen...