Beste gemeentebestuur, zou je niet in zee gaan met Ecopower?

20 Januari 2024

Beste gemeentebestuur, zou je niet in zee gaan met Ecopower?

Wist je dat Ecopower als enige energieleverancier geen overwinstbelasting heeft moeten betalen? 

Toen de prijs van gas en elektriciteit de pan uit swingde, hebben energiemaatschappijen zoals Shell, ExxonMobil op korte tijd zeer veel winst gemaakt. Die gigantische winst is grotendeels in de zakken van de aandeelhouders verdwenen.

Niet zo bij Ecopower dat er bewust voor gekozen heeft de prijs voor elektriciteit voor de klanten laag te houden en om in 2023 geen dividend uit te keren. 

Onze regering heeft terecht een overwinstbelasting in het leven geroepen om een deel van die woekerwinst te recupereren. Maar omdat Ecopower die extra winst integraal gebruikt heeft om de prijs laag te houden voor de klanten, moet Ecopower die overwinstbelasting niet betalen. 

Wie is Ecopower? Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie. Ze investeren in zonneprojecten, windturbines en warmtenetten. Je wordt lid bij Ecopower door een aandeel van 250 Euro te kopen. Iemand kan nooit meer dan 20 aandelen van Ecopower bezitten. En nog belangrijker, onafhankelijk van het aantal aandelen die iemand bezit, iedere persoon heeft precies 1 stem op de algemene vergadering. 

Ecopower is eigenlijk een energiegemeenschap. De elektriciteit wordt lokaal opgewekt en ook lokaal aan klanten verdeeld. Hierdoor kan de prijs door de coöperatie zelf vastgelegd worden zelfs als er in de wereld een energiecrisis woedt. Zo kiest Ecopower ervoor de stroom aan kostprijs te leveren. De keerzijde van de medaille is dat Ecopower tijdens de energiecrisis geen nieuwe klanten kon toelaten. Als de hoeveelheid stroom die Ecopower lokaal kan opwekken niet meer afgestemd is op het verbruik, moet het immers dure energie inkopen op de markt om aan de vraag te kunnen voldoen. In dat geval was het onmogelijk geweest de lage elektriciteitsprijs voor hun klanten aan te houden.

Gelukkig neemt Ecopower in 2024 twee nieuwe windturbines in Lille in gebruik. En dat betekent dat er 6000 nieuwe klanten welkom zijn. 

En er is nog meer goed nieuws. Ecopower reikt de hand uit naar gemeenten om samen te investeren in hernieuwbare energie. 

Wat zonne-energie betreft, kan de gemeente een lijst opstellen van daken van openbare gebouwen, zoals de gemeente, het OCMW, rust- en verzorgingstehuizen, zwembaden, sportfaciliteiten, enz. Ecopower voert dan een vrijblijvende haalbaarheidsstudie uit, brengt het potentieel in kaart en doet een praktisch en financieel voorstel aan de gemeente.

Het blijft een goed idee om als gemeente te investeren in windturbines: 1 windturbine produceert  evenveel elektriciteit als 25.000 zonnepanelen (zo’n acht voetbalvelden)! Bovendien is het sowieso beter om op twee paarden te wedden: zon en wind. 

De gemeente kan (semi)publieke gronden in kaart brengen voor een mogelijk burgerwindproject. Denk aan industrie- of landbouwgebied en gronden met voldoende afstand tot woongebied.

Ecopower voert een eerste screening uit en gaat na of een windproject mogelijk is..

De inwoners hoeven niet te vrezen dat windturbines zo maar in het wilde weg zullen geplaatst worden. De regels waar die kunnen komen zijn (terecht) zeer streng. Zo is er een regel dat een woonhuis slechts een half uur per dag last mag hebben van slagschaduw. Ook wordt er rekening gehouden met de vogeltrekroutes en nog veel andere zaken. Meer info hier. De vogelsterfte door windturbines bedraagt slechts een tot twee procent van het aantal vogels dat jaarlijks in het verkeer omkomt.

Wat het verwarmen van huizen betreft: we moeten met zijn allen af van het verwarmen met gas. In plaats dat iedere eigenaar zelf een oplossing zoekt, is het beter dat de gemeente wijk per wijk kijkt of er geen algemene oplossing mogelijk is, zoals bijvoorbeeld een warmtenet. Ook daarbij kan Ecopower helpen.  

Weet je welke gemeente al heel lang in zee is gegaan met Ecopower? Eeklo. In 2001 werd de eerste windturbine van Ecopower in Eeklo geplaatst. Ondertussen staan er al meerdere. Nu zijn ze ook een warmtenet in de buurt van de verbrandingsoven aan het uitrollen. 

Eeklo en Ecopower zorgen er ook voor dat gezinnen met een beperkt budget kunnen profiteren van deze lokaal geproduceerde hernieuwbare energie. Eeklo lanceerde het ‘Power Up’ project. Naast andere maatregelen, financiert de stad het Ecopower aandeel voor, zodat de gezinnen niet zelf de €250 euro moeten betalen bij instap. Deze gezinnen betalen dit dan gespreid over zes jaar terug via de voorschotfactuur. Wanneer ze uitstappen zijn ze dit geld niet kwijt.

Daarnaast is er ook een pilootproject gestart in Eeklo om zonnepanelen op huurwoningen te plaatsen waarbij er een win-winsituatie gecreëerd wordt zowel voor de eigenaar als voor de huurder. 

Wat in Eeklo kan, moet toch ook in Knokke-Heist mogelijk zijn? Daarom hier een warme oproep aan ons gemeentebestuur om deze optie grondig te onderzoeken. Klik hier voor meer info.