In de bres voor kustbescherming

12 Oktober 2019

In de bres voor kustbescherming

Net voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen werd een visueel breed uitgesmeerde campagne gelanceerd door het gemeentebestuur tegen de aangekondigde plannen van een testeiland voor onze kust. Groen was het ermee eens dat zulk een eiland hier niet wenselijk is maar is niet tegen een testeiland op zich als hulpmiddel tot bescherming van onze kust.

Alle aspecten van deze problematiek even op een rijtje:

Sinds de uitbreiding van de estuaire vaart, het maritiem goederentransport van de haven van Antwerpen naar Zeebrugge, hebben we een drukke scheepvaartroute voor onze deur.

Deze vaart is nu het grote probleem voor de realisatie van een testeiland. Aangezien de zuidelijke rand van het voorgestelde eiland volgens het Marien plan voorzien is op 1200 meter van de kustdijk kan ieder zich levendig voorstellen hoe dicht de schepen onze kust zouden naderen.

Ook de munitiestortplaats uit WO I voor Heist, ‘de Paardemarkt’,  vormt een gevaarlijk hangijzer. Sommigen zien de aanleg van een eiland op die locatie als een oplossing. Hier moeten de  betrokkenen zeker een milieueffectenrapport eisen.

Er moet IETS gebeuren om onze kust te beschermen. Het IPCC heeft onlangs een rapport uitgebracht, dat aantoont dat de zeespiegel sneller stijgt dan verwacht.

Een studie besteld door de burgemeester stelt een zandmotor voor naar Nederlands voorbeeld maar deze techniek geeft nog geen sluitende positieve resultaten. Ook rijst de vraag of een versnelde verzanding van de Baai van Heist wel wenselijk is voor het toerisme, de zwemzone en de watersport.

Zandsuppletie van onze stranden zoals die nu ingezet wordt door de gemeente is een kostelijke korte termijnoplossing: de prijs van het zand stijgt door de toenemende vraag en het dreigend tekort aan bruikbaar zand.

Dit jaar is gekozen voor opspuiten van zand aan de laagwaterlijn. De gemeente hoopt dat hiermee de kliffen op het strand na een hevige storm wat lager zullen zijn, dan de twee meter, die is gemeten is na de Dieterstorm (zie foto).

Ons standpunt

Groen vindt echter dat er ook moet worden gekozen voor een lange termijnoplossing,  zoals ‘duin voor dijk’ en het verstevigen van de duinvoet. 

Daarnaast is Groen voorstander om de stranden weer ‘levend’ te maken. 

Dit wordt gedaan door middel van kokerwormen. Die maken een stevig netwerk van gangen, die het zand kunnen vasthouden. Op dit moment is er aan de Baai van Heist een testproject bezig om het vormen van die gangen te bestuderen. Daaruit blijkt, dat vanaf een tweetal jaar de kolonies van kokerwormen zich beginnen te ontwikkelen. Dus jaarlijks opvoeren van zand smoort deze evolutie in de kiem.

De bescherming van onze kust moet dringend aangepakt worden, want duinvorming en een levend strand creëren vraagt tijd. De klimaatopwarming wacht niet.

Marijke De Vent

Bestuurslid Groen Knokke-Heist