Standpunt GROEN over Landbouw en Voeding

18 Mei 2024

Standpunt GROEN over Landbouw en Voeding

In de reeks 'Wij zijn Europa' trekt fotografe Lieve Blancquaert op roadtrip door Europa. Een van de afleveringen was gewijd aan de klimaatopwarming.

Naast de desastreuse gevolgen voor de naaldbossen in Tsjechië toont ze ons een prachtig voorbeeld van hoe landbouw een deel van de oplossing kan zijn. Ze spreekt er met Ilse, biopionier en oprichtster van de Oostenrijkse bio-wijngaard 'Geyerhof' die in enkele woorden de mythe van het neoliberale groeimodel doorprikt: 'Je kan ook economische succesvol zijn zonder groei, zonder grootheidswaanzin, zonder steeds maar meer te willen'.

Dat is wat ook onze boeren zouden moeten beseffen. Hun rol is cruciaal niet alleen voor onze kwalitatieve voedselvoorziening maar ook voor het natuurbehoud. De overheid zou hen veel meer moeten ondersteunen om de omslag te maken naar een nieuw landbouwmodel. 

GROEN trekt naar de verkiezingen met een ambitieus programma op het vlak van landbouw  en voeding.

We lichten alvast deze punten uit: 

  • Er moet voldoende betaalbare grond beschikbaar blijven. Niet de aankoop van gronden door Natuurpunt vormt een probleem, maar het ongebreidelde gebruik van landbouwgrond voor paardenweiden en tuinen. 
  • We willen duurzame landbouw in de korte keten stimuleren, zodat gezonde en lokale voeding voor iedereen betaalbaar is. Het Vlaams Landbouw Investeringsfonds moet zich heroriënteren naar een transitiefonds dat boeren die duurzaam willen produceren, financieel ondersteunt.
  • Eerlijke prijzen voor boeren en consumenten zijn essentieel. Hierin is de houding van de consument doorslaggevend. Zijn we bereid om een correcte prijs te betalen voor gezonde voeding van bij ons?
  • De meeste beslissingen worden op Europees niveau genomen. Daarom moet het Europees landbouwbeleid hervormd worden, zodat niet de grootste landbezitters beloond worden, maar wel de landbouwers die natuur en milieu respecteren.

 

Ons volledig actieplan leest u hier: https://www.groen.be/voeding_en_landbouw