Democratie, onderwijs, natuur en klimaatverandering :  punten van bezorgdheid

10 April 2024

Democratie, onderwijs, natuur en klimaatverandering :  punten van bezorgdheid

Op 9 juni a.s. vind je Luc LIERMAN, voorzitter Groen Knokke-Heist en gewezen gemeenteraadslid, terug, als 14de opvolger,  op de lijst voor de Vlaamse verkiezingen.

Luc  engageert zich voor  een aantal thema’s, die hem nauw aan het hart liggen.  Zoals daar zijn : kunnen wij de klimaatverandering ten goede  keren? Hij denkt van wel, maar het zal de nodige tijd kosten.  Beslissingen mogen dan wel niet meer voor ons uit geschoven .  Als grootouder,  onderwijzer en natuur- en geschiedenisgids (Zwinstreek/ Ieper) weet hij, dat beslissingen  politiek genomen moeten worden. Als overtuigd democraat stelt hij zich kandidaat. Langer talmen op klimaatbeslissingsvlak betekent simpelweg altijd hogere kosten voor iedereen en absoluut voor de  financieel zwakkeren. Klimaatjongeren,  ouders en grootouders : samen de hand aan de ploeg, is voor hem meer dan een slogan.  Luc Lierman hoopt, dat jij op 9 juni daar ook voor kiest. 

 Democratie,  waar Luc als gewezen gemeenteraadslid sterk in gelooft,  biedt het meest voordeel voor iedereen. Elke burger heeft er de kans tot maatschappelijke inbreng. Extreme keuzes zoals fascisme leiden tot respectloos geweld en laat alleen eigenbelang primeren.  Luc kiest bewust voor  Groen. Die partij maakt net keuzes  voor natuur en klimaat, mensenrechten, gezondheid, sociale rechtvaardigheid, openbaar vervoer en tegen armoede. 

Onderwijs… werd een knelpunt, na 2 legislaturen wantrouwen. Zinloze administratie nekte het mooiste beroep.  Het is tijd om terug vertrouwen in onderwijs en in de leerkrachten als beleidspunt te nemen. Alle kinderen en jongeren verdienen een geïnspireerde leerkracht voor elke klas…  Liefst één die ook goed kan vertellen, weet hij uit ervaring.