Algemeen standpunt van fractie Groen op het voorgestelde meerjarenplan (MJP) 2020-2025 van Knokke-Heist

04 December 2019

Algemeen standpunt van fractie Groen op het voorgestelde meerjarenplan (MJP)  2020-2025 van Knokke-Heist

Geachte heer burgemeester,  Geachte schepenen,  Geachte collega’s,  Geachte mensen in het publiek,  Het door de diensten opgestelde meerjarenplan oogt mooi, bevat heel wat informatie en doet ons dromen van een Knokke-Heist, zoals het moet evolueren in de komende 6 jaren.

Bij deze mijn dank aan al wie bijgedragen heeft, op welke wijze ook, tot het opstellen van dit meerjarenplan.

Het plan bevat een aantal  sterke kanten, op bepaalde punten een duidelijke visie.  

Ik denk bijvoorbeeld aan het onderdeel onderwijs, waarbij MAAK ruimer, groter en nog kwaliteitsvoller wil worden, dan nu al het geval is.  Ik herken duidelijk de richting, die beide directies van Het Anker en de Pluim voor ogen hebben, met het gemeentelijk basisonderwijs. Ik  durf net als de directies hopen op een toename van jonge gezinnen en kinderen in onze gemeente, zodat elk onderwijsnet in onze gemeente niet zozeer bezig moet zijn met de angst voor een dalend leerlingenaantal, maar integendeel ten volle zich kan inzetten om de capaciteiten te laten ontwikkelen  van  alle leerlingen, welke ook hun thuistaal of origine of startsituatie ook is.

Ik denk ook aan de vele initiatieven, die op stapel staan in het Cultuurcentrum en de Bib. Wij zijn op dat vlak verwend en we mogen echt trots zijn op Knokke-Heist!

Maar er zijn ook werkpunten : 

Betaalbaar wonen

Om meer jonge gezinnen aan te trekken, is een aangepaste woonpolitiek van het grootste belang.  Opnieuw de vaststelling, dat de oude violen van onder het stof gehaald worden, dat de bekende melodie opgestart is  van “We hebben behoefte aan meer sociale woningen, dus zullen we ervoor zorgen…”. Cfr de verkiezingscampagnes van 1994, 2000, 2006, ‘12 en ’18. Ik merk ondertussen, dat het refrein uitgebreid is met het begrip “betaalbare woningen”.  Verder lees ik o.m.  het bekende cijfermateriaal : nog te realiseren : “Heulebrug : 24 + 44 + 26 woningen, Ramskapelle : 23 + Herfststraat 26 … enz.” 

Waarom zit er niet langer en vlugger al schot in de aanpak voor meer betaalbare en sociale woningen?  Omdat – zo lees ik op p. 395 – er slechts één (1) persoon instaat in de Woonwinkel om de projecten technisch voor te bereiden en op te volgen.

Niet realistisch dus. Ook al doet die persoon nog zo zijn/haar best!

Fractie Groen stelt daarom voor, om minstens één persoon bij aan te werven.  Zo snel als mogelijk.  Via welk budget?  Door de subsidie van 200 000, die voorzien is voor Agence Hippique, met een vierde te verminderen.  Per slot van rekening beïnvloedt het woonvraagstuk het leven van veel inwoners, dit nu al jaren lang. Dit is een keuze, die het GBS kan maken. Sponsoring van een groot evenement versus de concreet verbeteren van de mogelijkheden, om woonproblematiek versneld aan te pakken.

Maar ook lees ik, dat het betaalbaar wonen- refrein nu ook tot bredere kringen doorgedrongen is (MJP p. 367) Bij de lokale economie merkt men, dat men niet genoeg winkelpersoneel meer vindt, bij ambachtelijke landbouwbedrijven geen plukkers genoeg, in het ziekenhuis schreeuwt men om personeel … Reden : het personeel kan hier in het seizoen niet overnachten, ziet er tegen op om elke avond naar het binnenland terug te moeten. Fileprobleem.  Daarom wordt zelfs gedacht om in bepaalde vleugels van  het oude ziekenhuis tijdens het seizoen logiesmogelijkheid te voorzien voor personeel, dat hier komt werken.  

Het probleem wordt prangender.  In het verleden werden quasi na elke verkiezingen de violen terug weggeborgen en ging men over tot de orde van de dag.  Nu echter… niet meer?  Ik hoop het.  Op de charette (buurtbespreking rond de plannen van de nieuwe Keuvelwijk drie weken geleden) werd het idee geopperd, dat er 750 woningen, betaalbare(!) zouden gebouwd worden tegen 2035.  In de oorspronkelijke plannen was er sprake van 495 woningen.  De eerste bouw zou beginnen halfweg deze legislatuur.  De verhoging van 495 naar 750 toont aan, dat het gemeentebestuur in de voorbije decennia te lang gedaan heeft, alsof betaalbare woningen niet hoefden in onze gemeente.  Tot je plots onvoldoende personeel meer  vindt voor je ziekenhuis, je rusthuizen, je openbare diensten, je winkels….

Onze fractie is blij, dat dit inzicht nu wortel geschoten zou hebben. Met een knipoog naar de tekst bij de Yzertoren : “ Hier liggen de betaalbare woon-verwachtingen als zaad in het zand; hoop op de oogst o Kneistiland.”  Ik ben trouwens benieuwd naar de mogelijk toekomstige Vlaamse canon 😉.

Openbaar vervoer integreren in mobiliteitsaanpak

Het parkeerbeleid brengt veel geld in het laatje, maar lost het mobiliteitsprobleem in onze gemeente niet op.  En dat is een aspect, dat onze fractie onvoldoende terugvindt in dit meerjarenplan

De punten, die ik echt mis in het hele beleidsplan, is dat de gemeente geen enkele inspanning doet om het openbaar vervoer te integreren in hun mobiliteitsaanpak.

Dat er ingezet wordt op het fietspadennetwerk is lovenswaardig (maar ook noodzakelijk, als we de CO2 uitstoot in het kader van de aanpak van de klimaatopwarming, willen aanpakken.).

Gelet op het feit, dat je met een sterk verouderende bevolking zit, en je wilt het aantal wagens sterk verminderen, moet je inzetten op het alternatief voor wagens.

Een project rond auto-delen is een opportuniteit.  

Betere afspraken met de Lijn een noodzaak.  De regering zet in op lijnverbindingen tussen grote steden en laat de kleinere regio’s los.  Gevolg is, dat – als er geen openbaar vervoer in onze gemeente aangeboden wordt – een aantal senioren in meer eenzaamheid dreigen te vervallen.

In sommige gevallen is het kunnen gebruiken van openbaar vervoer ook inkomen- gerelateerd. Het aspect beperkt inkomen speelt hier ook mee : taxiritten zijn te duur, als je over een klein pensioen beschikt.  Dus wordt je beperkt in je mobiliteit, dreigt eenzaamheid.  

Het is ook niet bevorderlijk om als poetshulp met dienstencheques te werken en je wagen voor 4 uur te moeten parkeren in de Lippenslaan, waar je dienst je roept. Leg eens uit aan je opdrachtgever, dat je na drie uur even je dienst moet verlaten om je auto in een andere zone te plaatsen….

Knokke-Heist wil inzetten op kwetsbare groepen.  Lovenswaardig voor wat door het Sociaal Huis in de steigers gezet wordt. Dat blijkt niet alleen uit dit meerjarenplan, het is ook een werkelijkheid. Het mobiliteitsvraagstuk is echter  duidelijk aan kwetsbare groepen gerelateerd.  Onze fractie hoopt, dat het GBS in haar beleid daar oren naar heeft.

Concrete plannen om klimaatopwarming te helpen counteren

Een laatste aspect, dat onze fractie onvoldoende terugvindt in het meerjarenplan zijn de concrete plannen om de klimaatopwarming te helpen counteren.  Er zijn wel  hoopvolle signalen. Cfr de avond Breinstorm op 29 oktober.  Een expert als Nic Balthasar, samen met een jonge ondernemer, collega Antoine Geerinckx,  uit onze gemeente.  Prachtige voorstelling, een echte breinstorm.  Dit is  de kaart die wij moeten durven trekken.

Aan de andere kant kunnen wij meer doen.  Bomen aanplanten, meer, massaal.  Niet wachten op de 30 hectare stadsrandbos.  Oppervlakte is ondertussen van 42 ha naar 30 ha gedaald; de timing ligt nog te ver voor ons uit.  Nu kunnen wij al het verschil maken.  De gemeente kan deze kaart trekken, net zoals zij dan wel weer inzet op het beschermen van de bijen, die aan de basis van onze voedselproductie liggen.

Nooit in de menselijke geschiedenis werden wij geconfronteerd met een uitdaging zoals de klimaatopwarming.  Over oorlogen weten we al wat.  We grijpen terug naar geschiedenisboeken om te leren, hoe mensen zich aan die situatie aanpasten.  

De klimaatopwarming echter is een wereldwijd probleem, dat iedereen aanbelangt.  Het biedt ook kansen aan onze bedrijven om hun kunnen en innovatie te tonen.  Fractie Groen drukt de wens uit, dat de gemeente die weg van aanpakken van het probleem durft inslaan.  Want het negeren van deze werkelijkheid opent de doos van Pandora van wereldwijde conflicten rond voedsel, drinkbaar water, energie enz. 

Meer bomen durven aanplanten is een signaal (en niet alleen in Madagascar, als ontwikkelingsproject – lovenswaardig!). Het  maakt ook Knokke-Heist aantrekkelijker. Al vanaf 2020….

Het meerjarenplan? Veel goede zaken, nog enkele punten om extra aan te werken. Alvast dank om daar rekening mee te willen houden.

Groen zal zich bij stemming onthouden.

Luc Lierman, 

Gemeenteraadslid fractie Groen