Nieuw centrum in Zwin is goed, maar liever geen overnachtingen

27 Januari 2012

In de volksmond stond het bekend als "het vogelreservaat", maar het is enkele jaren geleden gekocht door de Provincie West-Vlaanderen.

Die wenst het provinciaal domein  om te bouwen tot een gloednieuw natuurcentrum "Het Zwin", dat de verouderde infrastructuur van nu vervangt. Mooi initiatief, zult u denken. Laat dus gerust vijf ontwerpbureaus een voorontwerp uitwerken voor dit kijkcentrum, met een toeristisch onthaal en tentoonstellingsruimte en jeugdlogies. Met de eerste twee doelstellingen kan Groen zich zeker verzoenen, met de logies echter niet. Provincieraadslid Marc Vanpaemel (Groen) was hier erg duidelijk in: "Wanneer je logies bouwt voor de jeugd, om er te blijven overnachten, kan er geen sprake meer van zijn, dat het park 's nachts ? zoals nu ? gesloten wordt en de dieren in het park tot rust komen. Een jeugdhotel zal al vlug de vraag krijgen om ook tijdens de vakanties en de weekends open te blijven, al is het maar, omdat dit voor meer inkomsten voor het natuurcentrum zal zorgen.Als er gekozen wordt voor recreatie, met als uitgangspunt de economische wetten, zal het de natuur zijn, die het kortzichtig gelag zal betalen."Groen Knokke-Heist onderschrijft dit standpunt ten volle. Kinderen en jongeren laten kennismaken met de natuur via o.m. zeeklassen is een prachtig educatief uitgangspunt. Het houdt dan wel het risico in dat de mens daarbij snel vergeet, hoe kwetsbaar dieren en hun biotoop zijn.Deskundige gidsen uit de regio kunnen kinderen, jongeren en toeristen de pracht van het Zwin leren kennen. Er logeren? Daar moeten in onze toeristische regio toch andere plaatsen voor kunnen vinden. Houdt dus 's nachts het gloednieuw natuurcentrum maar gesloten.