Bomen gaan tegen de vlakte op het Pastoor Opdedrinckplein versus ideeën project Breinstorm 8300

09 November 2019

Bomen gaan tegen de vlakte op het Pastoor Opdedrinckplein versus ideeën project Breinstorm 8300

De bomen op het Pastoor Opdedrinckplein, sinds mensenheugenis een groene oase en gastvrije welkom voor de toeristen, zijn verdwenen. bestuurslid Groen Knokke-Heist

Ze hebben plaats geruimd voor beton. Het gemeentebestuur besliste,  dat  opnieuw gemeentelijke grond en   open ruimte moest verdwijnen . In onze gemeente bestaat de gemeentebelasting voornamelijk uit opcentiemen op vastgoed. Hoe meer vastgoed verkocht, hoe beter voor de gemeentelijke boekhouding?? Het verband tussen groene open ruimtes, te midden van het woongebied,  en gezondheid heeft het bestuur blijkbaar nog niet gelegd….

 Het AGSO (Autonoom gemeentebedrijf voor Stads Ontwikkeling) leverde een vergunning af. Wat – gelet op  vergunningsbeslissing van 2013 -   conform de wetgeving gebeurd is.  Toch blijven er merkwaardige zaken aan te stippen.

Die  firma’s doen in hun promotie niet eens de moeite om hun project waarheidsgetrouw weer te geven. Ze hebben op de foto ongegeneerd hun gebouw gewoon voor de bomen gephotoshopt, zodat het lijkt alsof het gebouw omgeven is door groen. 

Het weerwerk  van omwonenden in de Boudewijnlaan in de voorbije jaren kon de plannen niet meer stoppen.  Tegenargumenten werden niet weerhouden of zomaar van tafel geveegd. Er komen 43 appartementen en een horecazaak.  Dat die horecazaak de parkeerdruk in de schoolomgeving allicht zal doen toenemen, lijkt geen probleem voor het bestuur.  Of de horecazaken tegenover het station staan te jubelen voor een concurrent?  Dat het gebouw de kans vergroot op verstoring van de grondwatertafels, door de verharding en de ondergrondse garages? Alle argumenten van Groen en de buurt werden door de huidige meerderheid afgewimpeld. Van enige compensatie voor het verloren groen en de bomen  is er vandaag geen sprake. Terwijl net meer bomen aanplanten een noodzaak is voor de gezondheid, alsook met het oog op de aan gang zijnde klimaatverandering.

Groen Knokke-Heist is wel  opgetogen ,dat het gemeentebestuur vandaag met het project “Breinstorm 8300” informatie geeft en workshops organiseert,  o.m.  over de klimaatverandering en de gevolgen die deze zal hebben op onze eigen gemeente. Breinstorm 8300 leert,  dat we in ons dagelijkse leven veel ‘betere’ keuzes kunnen maken en dat het gemeentelijk bestuursniveau daarbij het dichtst bij de bevolking staat, om deze zaken te realiseren. 

De gemeente kan een voorbeeldfunctie vervullen en voor bewustmaking zorgen, ook door de juiste keuzes in haar beleid. Zo kunnen we samen  de omschakeling naar een duurzamere en CO2-arme samenleving maken.  Want de tijd tikt ongenadig weg, klimaatopwarming valt niet meer te ontkennen.

Hopelijk dringen de nieuwe Breinstorm 8300 inzichten ook snel door tot  de beleidvoerders binnen AGSO en gaan ze in de toekomst voor stadskernopwaardering ipv stadskernuitbuiting. 

Groen Knokke-Heist blijft ondertussen als oppositiepartij  constructief kritisch  waken over het gevoerde beleid van het gemeentebestuur en van AGSO. 

 

Joël Van Opstal