Gemeentelijk Onderwijs al dan niet behouden? Wie haalt voordeel uit de splijtzwam?

14 December 2022

Gemeentelijk Onderwijs al dan niet behouden? Wie haalt voordeel uit de splijtzwam?

“Gemeentelijk onderwijs organiseren kost geld aan onze lokale gemeentekas”

Het laatste woord  rond het al dan niet verkopen van het Gemeentelijk Basisonderwijs aan het Gemeenschapsonderwijs is nog niet in zicht. 

Volgens Groen Knokke-Heist zijn er twee factoren, die tot nu toe onderbelicht werden : 

 1. Het Meerjarenplan (MJP)  2020-2025.  In dit lijvig document van 662 blz wordt een duidelijk overzicht gegeven van de doelstellingen, die het Schepencollege in deze legislatuur (tot eind 2024) voor ogen heeft.  Waar willen ze met Knokke-Heist naar toe? In welke richting moet de gemeente evolueren?  Thema’s als “permanente stadsvernieuwing/ duurzaam mobiliteitssysteem / vrijetijdsbesteding / lokale economie / …)” worden er toegelicht. 

  Dit meerjarenplan vormt de ruggengraat van het beleid en geldt voor 6 jaar.

  Op p. 463 staat voor Onderwijs, als  prioritaire (!), operationele  doelstelling : “  Aanbieden van gemeentelijk onderwijs in comfortabele omstandigheden, ten eind een optimaal, veilig en duurzaam leerklimaat te creëren voor leerlingen en leerkrachten”.

  Blz 464 tot 466 geeft uitleg over de plannen voor Het Anker (Heist), o.m. herinrichting refter, aankoop nieuw meubilair n.a.v. stijging leerlingenaantal, bouw nieuwe fietsenstalling, …  Wat De Pluim (GBS in Knokke) betreft (blz 467 tot 469), daar wordt ook het stijgend aantal leerlingen vermeld.

  Op geen enkel moment is er in dit MJP ook maar enigszins sprake van het overhevelen van het Gemeentelijk Onderwijs naar het Gemeenschapsonderwijs, met ruil van gronden als onderdeel van het akkoord, noch van het opstarten van onderhandelingen hierover.  Het initiatief van het College in februari van dit jaar strookt dus geenszins met het beleid, dat ze in het MJP zelf voorop gesteld hadden.  Van een argument, “als zou Burgemeester Lippens dit als project naar voor geschoven hebben”, is niets terug te vinden in dit lijvig MJP.
 2. Welk plan heeft het College voor ogen, voor  de gronden van het GO (Pierslaan), moest dit akkoord tot ruil of aanschaf goedgekeurd worden? Welke projectontwikkelaar wordt nu de “lachende derde” in het verhaal?  

Dat onze gemeente voor stijgende kosten staat, ten gevolge van de energie- en Oekraïne-crisis, is begrijpelijk. 

 “Gemeentelijk onderwijs organiseren kost geld aan onze lokale gemeentekas”, meent Gemeentebelangen.  Die enkele honderdduizenden euro’s zouden kunnen bespaard worden….  

Om wat er mee aan te vangen?

Een Casino-project ondersteunen van 4,25 miljoen euro? 

Al jarenlang steekt het Gemeentebestuur de Zoute Grand Prix een subsidie van een kwart miljoen euro toe, naast heel veel faciliteiten voor de praktische organisatie in oktober. Waar dient dit geld voor?

Aan goed draaiend onderwijs, met gemotiveerde leerkrachten en veel vertrouwen bij de (groot)ouders raken, is raken aan een van de slagaders van de gemeente.  Als het niet eens in het Meerjarenplan vermeld staat, vanuit wiens (verborgen?) agenda wordt dit dan naar boven gehaald?

Luc Lierman, 

gewezen gemeenteraadslid voor fractie Groen en Vooruit, 

actueel voorzitter Groen Knokke-Heist 

[email protected]