Frauke Laurijssen

10 Mei 2018

Frauke Laurijssen

Bestuurslid

Knokke - Heist, de prachtige gemeente waar ik mocht opgroeien, waar ik mag wonen en werken, waar ik mijn kinderen zie opgroeien. Graag zou ik de aankomende nieuwe generatie Knokke -  Heistenaren diezelfde kansen willen bieden, maar alleen lukt mij dit niet. Er is nood aan “jonge” mensen die deze visie delen. Mensen die samen met mij/ons, GROEN, willen streven naar een betaalbare/leefbare gemeente voor iedereen, maar zeer zeker voor de jonge Knokke – Heistenaren.

Een nieuw begrip ontpopt zich hieruit, namelijk een “inclusieve” gemeente. Met “inclusief “willen wij afstappen van het hedendaagse imago van Knokke - Heist, de “exclusieve” gemeente. Exclusief volgens het woordenboek: wat andere mogelijkheden uitsluit. Ik ben ervan overtuigd dat meer democratie hiervoor noodzakelijk is. Hierbij is het echter van belang dat iedereen gehoord wordt, en niet alleen de machtige kern. Onze inwoners moeten een stem krijgen en men moet weten dat er WEL andere mogelijkheden zijn om onze prachtige gemeente leefbaar te maken voor iedereen.