Luc Lierman

02 Oktober 2018

Luc Lierman

Voorzitter

Politiek raakt het dagelijkse leven van iedereen, veel meer dan we zelf denken. Mogelijk zijn wij, als burgers anno 2018, ons onvoldoende bewust van hoe in het verleden - om de democratie, om stemrecht voor alle burgers te bereiken - er een harde strijd aan vooraf gegaan is. In de laatste wereldoorlog gaven zo veel geallieerden en burgers hun leven, hun gezondheid, omdat wij hier in vrijheid een (goed) leven mogen op- en uitbouwen.

Als voorzitter van Groen Knokke-Heist wil ik vanuit dit historisch oogpunt alleen al mijn verantwoordelijkheid opnemen. Ik wil me inzetten om op lokaal vlak de democratie meer kansen te geven. Via dialoog en inspraak, het verruimen van ieders horizon, om tot slot op een respectvolle manier beslissingen te nemen, die goed zijn voor natuur, ecologie, economie zowel als voor alle burgers.
Ik beschouw mij zelf als wereldburger. De aarde, onze enige thuis, verdient onze zorg. Net zoals wij voor elkaar een zorgzame maatschappij moeten uitbouwen. Wij krijgen onze aarde niet als ons bezit, wel als een planeet, die wij zo goed mogelijk moeten bewaren en doorgeven aan de komende generaties. Lange termijn- denken laten primeren op vlug en snel financieel winstbejag. Samen problemen, zoals de klimaatopwarming, in onderling overleg en met durf aanpakken.

Eveneens voel ik mij een overtuigde Europeaan. De Europese Unie, een Europees vredesproject, opgestart na WO II, vormt– samen met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens – een hoeksteen voor die wereld, die wij onze kinderen, kleinkinderen en de volgende generaties toewensen. Ik ben graag trots op onze gemeente, ons land, ons Europees project. En op onze Rode Duivels.

De meest geschikte politieke ideeën vind ik terug bij de partij Groen. Onze gemeente respectvol uitbouwen tot een inclusieve gemeente lijkt mij een haalbaar project. Menselijker, eerlijker, gezonder. Voel je gerust hiertoe aangesproken. Welkom bij Groen Knokke-Heist!