Marijke De Vent

Bestuurslid

Groen steun ik omwille van het milieu. De issues die te maken hebben met ecologie dragen mijn belangstelling weg.